Hvad er Interim ledelse?

Interim ledelse, interim management eller midlertidig ledelse er, når en virksomhed i kortere eller længere tid hyrer en professionel manager til at lede visse dele af eller hele virksomheden. Typisk i en periode fra få måneder til et helt år.

Det adskiller sig fra konsulentarbejde ved, at lederen går direkte ind i virksomheden med ledelses beføjelser og ansvar.

Det adskiller sig fra en fastansættelse ved, at der ikke udarbejdes en ansættelseskontrakt med deraf følgende ferieforpligtelser, arbejdsmarkedspensioner og opsigelsesvarsler mm.

Hvorfor bruge interim ledelse?

Interim ledelse opnår succes, fordi der ikke er indlejret sociale relationer, historik og ”plejer”. Interim lederen er i stand til at give et mere klart billede af virksomheden og drage de rigtige konklusioner. Den tidmæssige begrænsede tilknytning giver en mere frigjort tilgang til opgaven.

Hvornår er interim ledelse relevant?

Har firmaet brug for reformer, innovation og fornyelse, så er interim ledelse aktuelt, men også hvor der er opstået en akut udfordring i forbindelse med en spidsbelastning, orlov hos ledende medarbejdere, reorganisering eller sygdom.

Hvad skal man se efter ved interim ledelse?

Der er en del rekrutteringsbureauer, der hjælper med at finde de rette kandidater. Her udføres en ”Search and Selection”. Da processen er ret kortvarig, opereres som oftest med kandidater fra bureauets kandidatbank. Ved brug af rekrutteringsbureau er der et udvalg af kandidater at vælge imellem, og der er sket en udvælgelse i forhold til kravsspecifikationen. For denne ydelse tager rekrutteringsbureauet sig en kommission svarende til 10-15% af honoraret.

Alternativet til bureauerne er selv at søge kandidaterne og spare kommissionen.

Afgørende ved valget af interim leder er kompetencerne og erfaringen. Lederen skal være vidende indenfor ledelse generelt og gerne have et kendskab til den branche virksomheden befinder sig i. Lederen skal have håndteret virksomheder i problemer med særlige behov.

Hvad koster interim ledelse?

Interim ledelse er billigere end den traditionelle konsulentydelse. Er den billigere end fastansættelse?

Det månedlige honorar vil oftest være højere end ved fastansættelse, men det er vigtigt at sammenligne totalomkostningerne. Den interime leder skal ikke have feriepenge og pension. Der er ingen omkostninger under en eventuel opsigelse, og der er ingen forsikringsudgifter. Det afhænger selvfølgelig af kontraktens sammensætning, men det er ikke urealistisk, at følgeomkostningerne ved interim ledelse er 30-40 % lavere end ved fastansættelse. Dette skal sættes op mod det højere månedlige honorar.

Afregning

Modellerne kan være meget individuelle.

Hos TM Interim v/ Tom Myrdal kan der vælges mellem afregning pr. time eller ved større opgaver til fast månedlig pris. Kunden modtager en faktura for ydelsen. Alt er inkluderet. Ingen arbejde med feriepenge, A-skat, opsigelsesvarsler mm. TM Interim tager sig af aflønning af konsulenten.

Der er ingen fast listepris, da prisen afhænger af opgaven, varigheden og geografisk placering.