TM Bureau logo

min personlige side kan du læse om, hvordan jeg har samlet den erfaring, jeg har i dag, som jeg bruger i mit arbejde med interim ledelse. Du kan naturligvis også danne dig et overblik over min karriere ved at tage et kig på mit CV.

Det er mine mange års praktisk erfaring, samt de resultater, jeg har været med til at skabe hos de virksomheder, hvor jeg har været indsat som interim leder eller ansat som direktør eller chef, der giver mig det faglige og erfaringsmæssige grundlag til at kunne træde ind i en virksomhed med kort varsel og overtage noget af ledelsesansvaret.

Hvad er interim ledelse?

Der kan være mange årsager til, at en virksomhed efterspørger interim ledelse. Det kan være et akut behov, der er opstået som følge af sygdom i virksomhedens ledelse. Det kan også være en uplanlagt exit, som er gået hurtigt. Andre gange kan behovet opstå, fordi virksomheden er inde i en vækstfase, hvor der er behov for nogle kompetencer, som virksomheden ikke har i sit team. Modsat kan behovet for interim ledelse opstå, fordi en virksomhed er lukningstruet, og her kan den midlertidige leder indsættes som et led i en strategi for at vende den negative udvikling.

Det er netop det, interim ledelse er. Interim ledelse er en relativt moderne form for ledelse, hvor en direktør eller leder indsættes nærmest på freelancebasis, dog som regel med minimum et par måneders arbejde i udsigt. Af og til er der tale om, at virksomhedens økonomiske rådgivningsenhed, der forlanger, at der indsættes en midlertidig direktør til at vende en dårlig udvikling i virksomheden. Det sker, hvis banken vurderer, at virksomheden ikke kan klare sig uden – de har naturligvis en interesse i, at det går deres kunde det godt, fordi de risikerer at miste kapital.

Derfor virker interim ledelse

Interim ledelse er naturligvis ikke opstået ud af den blå luft eller blevet populært uden grund. Årsagen til, at interim ledelse, er, blandt andet, at den interime leder er en objektiv part, der træder ind i virksomheden uden den følelsesmæssige tilknytning til virksomheden, dens brand og dens medarbejdere.

Som en leder med mange års erfaring med hvilke redskaber, der gør det nemmere at skabe de ønskede resultater, kan den interime leder altså træde ind og danne sig et nøgternt overblik over virksomheden og dens situation. Det gør det muligt at træffe de nødvendige beslutninger, der skal til for at opnå de ønskede resultater – uanset om det er at vende en negativ udvikling eller supportere en positiv.

Interim CFO eller økonomichef

TM Interim v/ Tom Myrdal er specialiseret i interim ledelse inden for økonomi. Det betyder, at jeg kan blive den interime økonomichef eller CFO, som I har brug for. Det kan være i forhold til implementere et nyt økonomisystem eller for at få et nyt syn på virksomhedens processer. Jeg kan tage lønsomheden under lup og sikre den nødvendige procesoptimering, så virksomheden får mest muligt ud sine ressourcer.

Min baggrund for arbejdet med interim økonomiledelse er lang. Jeg har en cand. merc. aud. (kandidat i revision) fra Handelshøjskolen i Aarhus. Ved siden af uddannelsen arbejdede jeg hos revisionsfirmaet Arthur Andersen & Co. Efterfølgende har jeg arbejdet som:

  • Financial Controller i sammenlagt 4 år
  • Logistikchef i 2 år
  • Logistik- og produktionsdirektør i 10 år
  • Selvstændig med interim ledelse i 5 år
  • Økonomidirektør i 4 år

Min erfaring med ledelse strækker sig altså over mere end 20 år.

Hvis din virksomhed har brug for en økonomisk specialiseret interim leder, er I velkomne til at kontakte mig, så vi kan tale nærmere sammen om mulighederne for et samarbejde.

 

Hør nærmere om mulighederne for et samarbejde

Er du interesseret i et samarbejde eller har du blot et spørgsmål? Brug kontaktformularen nedenfor, så hører du fra mig snarest.